Rotary Club Meise-Bouchout heet iedere bezoeker op deze website van harte welkom. Maak kennis met onze club, onze activiteiten en verwezenlijkingen.
Bent u geïnteresseerd of vindt u zich terug in onze projecten, neem contact op met ons. Samen wensen wij te werken aan een betere wereld.Rotary Club Meise-Bouchout

Laatste Nieuws

02-08-2017

20 km van Brussel voor ZZG: ziekenhuis zonder grenzen

IMG_1495.JPG

20-05-2017

Vijfde TSO - Trofee

PROJECT TECHNISCH ONDERWIJS

Voor het vijfde jaar op rij organiseert Rotary Club Meise-Bouchout haar TSO- Trofee (Technisch Secundair Onderwijs Trofee).
Het is de bedoeling een ruggensteuntje te geven aan het Technisch Secundair Onderwijs, omdat deze richting vaak ondergewaardeerd wordt. Onterecht,
vindt de Rotary Club. Dit leidt immers vaak tot verkeerde keuze van onderwijs, die uitmondt in een tekort aan geschoolde krachten en een slecht functionerende arbeidsmarkt.
De TSO trofee is een wedstrijd waarbij de studenten van technische scholen hun eindwerk komen voorstellen.
Met dit initiatief wenst RC Meise-Bouchout een stap te zetten naar een meer waardevolle uitstraling van de technische studies en het belang van het technisch beroep.
Dit jaar namen 11 scholen deel: GTI Londerzeel, KTA De Brug Vilvoorde, St-Martinus TSO Asse, KTA Horteco Vilvoorde, VKO Opwijk, St Godelieve Kapelle-o/d-Bos, Tuinbouwschool Merchtem, St-Donatus Merchtem, TechnOV Vilvoorde, GTSM Merchtem en KTA Vilvoorde.
Alle laureaten worden, in functie van hun beoordeling door de jury, beloond met een cheque die zij kunnen verzilveren bij aanschaf van didactisch materieel dat aanleunt bij de ontwikkeling van hun verdere loopbaan. Dit jaar kunnen wij ook rekenen op de steun van het RTC, het Regionaal Technologisch Centrum, Vlaams-Brabant. Samen met hen willen wij bruggen bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven.
De deelnemende scholen krijgen een vast bedrag , te spenderen aan het uitbouwen van hun logistiek, voor een totaalbedrag van € 7.500.
Alle deelnemers kregen een cheque tussen de 750 en 100 euro.
De laureaten van dit jaar waren:
Voor de zachte sector:

- 1. Julie Fisher en Grigory Laskouttof: Mini-onderneming ‘Ch!llax’ (VKO Opwijk)

- 2. Evert Rubbrecht: Energiegewassen (Tuinbouwschool Merchtem)

- 3. Aglaja Sel & Nicky Vervaeck: Mini-onderneming @ Tissue (Sint Donatus Merchtem)

Voor de harde sector:

1. Sander Bettens: Waterbesparende douche (Gemeentelijke Technische school Merchtem)

2. Roel De Smedt: Didactisch hijswerktuig (GTI Londerzeel)

3. Mary Yasmin Materne: Follow me Drone (TechnOV Vilvoorde)

Met dank aan de juryleden Jacques Heysen, Jan Metselaar, Geert Heyvaert, André Longin en Jos De Proost.

Rotary Club Meise feliciteert alle deelnemers-studenten en wenst hen alle succes voor de toekomst.


De laureaten tijdens de prijsuitreiking in Den Boomgaard in Wolvertem.

IMG_9337.jpg
IMG_9321.jpg
IMG_9335.jpg

03-04-2017

ROTARY CLUB MEISE-BOUCHOUT: FLEURIG INITIATIEF “END POLIO NOW”

De strijd tegen Polio is een van de prioritaire doelstellingen van Rotary International. Al jaren neemt deze serviceclub het voortouw om deze ziekte wereldwijd uit te roeien. Naast talrijke internationale en grootscheepse acties, worden op plaatselijk vlak ook initiatieven ontwikkeld om deze doelstellingen te bereiken.
Rotary Club Meise-Bouchout start op dit ogenblik een sympathieke en kleurrijke actie om iedereen voor “end polio now” te sensibiliseren.
Onder impuls van voorzitter Willy De Decker heeft de club een aantal pakketten bloembollen samengesteld, die tegen de democratische prijs van €12,00 worden aangeboden. Er zijn vier soorten pakketten, telkens met een 30 à 35 bollen met verschillende inhoud, in een mooie verpakking, waarbij telkens het type bloembol wordt vermeld. De volledige opbrengst gaat naar de actie “End Polio Now”.
De bloembollen –kunnen geplant worden tot 15 april, niet alleen in de tuin, er zijn ook bloembollen die perfect op een terras kunnen gedijen.

Doe snel mee! Help polio op een fleurige manier de wereld uit. Een kleine inspanning voor een groot doel.
Voor info kan u terecht bij de verantwoordelijke van de actie Tel. 015-20 94 20.

Op de foto: Voorzitter Willy De Decker (2de van links) presenteert de actie samen met enkele clubleden en Adjunct-Gouverneur Lydia Cnapelinckx

polio1.jpg
polio2.jpg

01-03-2017

Kerstpakketten voor minderbedeelden

Zoals ieder jaar organiseert Rotary Club Meise-Bouchout diverse sociale acties.
Op 17 december aanstaande staat de jaarlijkse Kerstpakketten-actie gepland. De club verdeelt ook dit jaar meer dan 110 waardevolle pakketten, zodat we aan minderbedeelden en noodlijdende families uit de regio Meise-Grimbergen-Wolvertem en omstreken een feestelijk steuntje in de rug kunnen geven

De lijst van de begunstigden voor deze pakketten komt tot stand in samenwerking met OCMW’s van Meise, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Merchtem.
Een groot aantal sponsors schenkt diverse goederen, en de clubleden steken de handen uit de mouwen om samen op zaterdag 17 december de pakketten te vullen. Dit gebeurt in de gebouwen van het maatwerkbedrijf BWB in Londerzeel.

In de loop van de namiddag worden die pakketten dan door de clubleden bij de verschillende OCMW’s gebracht, die dan verder instaan voor de verdeling.

Dit initiatief loop nu al enkele jaren en wordt in de regio ten zeerste op prijs gesteld.

De leden van Rotary Club Meise-Bouchout steken de handen uit de mouwen voor het samenstellen en verdelen van de Kerstpakketten.

kerstpakketten01.jpg

kerstpakketten02.jpg

kerstpakketten03.jpg

16-11-2016

Rode Neuzen Benefiet


Presentatie1.jpg

16-11-2016

Ook de pers was heel goed vertegenwoordigd


pers brunch.jpg

16-11-2016

Geslaagde mEET&ART brunch

Op zondag 23 oktober organiseerde Rotary Club Meise Bouchout in Den Boomgaard in Wolvertem haar tweede mEET&ART brunch ten voordele van ‘Jeugd in Beweging’ en de organisatie van de ‘Rotary TSO Trofee’.
Een succesrijke formule die zeer positief aansloeg bij de ongeveer tweehonderd deelnemende clubleden en sympathisanten. Naast het uitgebreide koud, warm en dessertenbuffet konden de bezoekers ook genieten van een kunsttentoonstelling met meer dan 35 originele grafische werken van hedendaagse kunstenaars zoals Borremans, Raveel, Appel, Corneille, Bart Deglin, Rebecca Dufoort en vele anderen. Die werken konden ter plaatse worden aangekocht, en tien tentoongestelde werken gingen dan ook met een nieuwe eigenaar naar huis, voor een totale waarde van € 14.400,-, waarvan € 2.160,- of 15% door de galeriehouder werd geschonken aan de Rotary Club.
Samen met de opbrengst van de brunch kon de club tevreden terugblikken op een nettoresultaat van meer dan € 8.000,-.
Dit bedrag gaat integraal naar twee van onze ‘goede doelen’, met name ‘Jeugd in Beweging’, waarbij positieve steun wordt verleend aan jonge talenten, jeugdwerkingen en/of jeugdbewegingen die door hun inzet een positieve invloed hebben op onze maatschappij.
Ook is er een bedrag voorzien voor de RotaryClub Meise-Bouchout’s vijfde TSO Trofee, waarbij meer bepaald Technische Secundaire Scholen in onze regio worden ondersteund en opleidingen gepromoot. Jongeren die gepassioneerd zijn door techniek verdienen aandacht, en het is de bedoeling op die manier bruggen te bouwen tussen Technisch Onderwijs en het bedrijfsleven.

brunch.jpg

26-06-2016

Bestuurswissel op 24/06

De bestuurswissel tussen vriendin Marianda en vriend Willy mocht rekenen op de steun van de weergoden. Waarschijnlijk heeft het voor de eerste keer in de hele maand juni niet geregend. Van geluk gesproken.

BW20161.JPG

We mochten enkele gasten begroeten uit onze zusterclubs RC De Bilt Bilthoven en RC Suresnes Mont Valérien evenals nog een oude bekende.

BW20162.JPG

De bestuurswissel-ceremonie had heel wat voeten in de aarde met speeches, her-speeches, nog wat speeches en ook nog de uitreiking van twee PHF-eretekens, eentje voor vriend Michel, wegens zijn tomeloze inzet voor de club en verder de klassieker voor de uittredende voorzitter.

BW20163.JPG

Hierboven de nieuwe fiere voorzitter Willy:

  • met (een deel van zijn) bestuursploeg
  • als fiere papa met zijn twee dochters en zijn schoonzoon
  • met zijn opvolger, inkomend voorzitter Johan

En verder mogen we ook niet vergeten dat de hamer van protocol werd doorgegeven van vriend René aan vriend Marc.
En tenslotte had vriendin Lydia, als AG en als afgevaardigde van Gouverneur Nathalie Huyghebaert nog een inspirerende boodschap voor het nieuwe bestuur.

19-06-2016

Intercity meeting te Straatsburg 10 - 12/06

Niet minder dan 150 rotariërs en partners tekenden present op de Intercity meeting te Straatsburg, georganiseerd door onze Nederlandse vrienden van RC De Bilt Bilthoven.

Nadat we op vrijdagavond werden getrakteerd op enige lokale specialiteiten ^_^ volgde op zaterdag het serieuze werk met een bezoek aan de Raad van Europa.
De Raad van Europa is geen orgaan van de EEG. Het is ontstaan uit een idee van Winston Churchill na de 2de WO in 1949 om de mensenrechten en democratie in Europa (van U.K. tot de Oeral) te bevorderen.

Strasb1.JPG

In de grote vergaderzaal werden we vergast op 3 uiteenzettingen. Eentje door Jan Kleyssen over het ontstaan , de uitbreiding en de onderwerpen waar de Raad zich mee bezighoudt, zoals mensenrechten, vrije meningsuiting, persvrijheid, minderheden, bescherming van de privacy, beheer van het internet, cybercriminaliteit, strafrechtelijke wetten, corruptie en witwassen, drugstraffic en drugsverslaving, enz.
Een tweede uiteenzetting door Patrick Penninckx, Belg en Afdelingshoofd Cybercriminaliteit en tenslotte Christopher Spechbacher hoofd van het GRECO (Group States against Corruption).

Strasb2.JPG

In de namiddag had men de keuze tussen: niksen, een boottocht of een geleide wandeling doorheen het oude centrum van Straatsburg, inclusief een bezoek aan de kathedraal.
De Onze Lieve Vrouwe - kathedraal van Straatsburg dateert van 1276, is in Gotische stijl en in roze zandsteen. Ze is vooral bekend om de astronomische klok uit de 16de eeuw die werd stilgelegd en deels vernietigd tijdens de Franse revolutie maar hersteld en operationeel gemaakt in 1838-43 door Jean-Baptiste Schwilgé, die als klein kind zich had gezworen dat ding terug aan de praat te krijgen.
En we hebben het zien werken.

Strasb3.JPG

Om af te sluiten was er het galadiner met dansavond voorzien. En er was heel wat mooi volk aanwezig.

Alleen werd er niet gedanst want er was geen plaats in de kelder waarin we werden ondergebracht! En dus hadden we ruim de gelegenheid om de jarige van de dag uitbundig toe te juichen. Rara, wie was dat?

Zondagvoormiddag was er nog de bestuursvergadering, waarvoor Willy, Lucia en Marianda vroeg uit de veren moesten. Daarover later méér.
Dank aan onze vrienden van RC De Bilt Bilthoven voor de organisatie en aan onze leden voor hun aanwezigheid. Jammer dat Michel op het laatste ogenblik heeft moeten afzeggen.

Afspraak volgend jaar bij RC Macclesfield Castle.

19-06-2016

'Le weekend du Président Patrick Prioux' in Sancerre

Het was ongeveer een jaar geleden bij onze machtsoverdracht 2015-2016 dat Patrick Prioux van RC Suresnes Mont Valérien ons een bezoek bracht en tegelijkertijd de wens uitte om de vriendschapsbanden tussen ons beider clubs opnieuw te versterken.
Dat viel niet in dovemansoren en toen Patrick ons liet weten dat zijn 'weekend du Président' doorging in Sancerre, waren een aantal vrienden er als de kippen bij om onze club ginds te vertegenwoordigen.
Het was wederom een hartelijk weerzien en we werden het hele weekend van 4 tot 6/6 in de watten gelegd.
Dat het weer niet echt meeviel, hebben we niet aan ons hart laten komen.

Sanc1.JPG

Bezoek aan Chavignol (jawel, die van de crottins!) met uiteraard een uitgebreide wijnproeverij en een gezellige maaltijd achteraf.

Sanc2.JPG

Bezoek aan het oude Sancerre en het galadiner, met een verschillend dessert voor mannen en vrouwen. (Rare kerels, die Fransen)

Sanc3.JPG

Bourges met zijn reusachtige kathedraal (te groot voor 1 foto) en zijn vele pittoreske plaatsen, en ook de onvermijdelijke Jacques Coeur.

Een zeer leuk weekend voor iedereen. Hartelijk dank aan Patrick Prioux en aan onze zusterclub van Suresnes Mont Valérien.